Kořenová čistírna odpadních vod

Kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) je už poměrně známou alternativou k běžně používaným metodám čištění odpadních vod. První průkopníci začali pro KČOV prošlapávat cestičku už před desítkami let a za tu dobu už je toto řešení dobře ověřené a známé projektantům i úředníkům na stavebních úřadech. Nejde tedy o nejistý experiment, ale o osvědčené řešení, které je obzvlášť lákavé pro zakomponování do permakulturních projektů. Tento druh čističky zajišťuje dostatečnou účinnost čištění odpadních vod a to i vzhledem k legislativou stanoveným hodnotám. Z pohledu hodnot požadovaných na odtoku z čistírny je účinnost navrhovaného řešení srovnatelná s účinností mechanických čistíren odpadních vod. Má však i některé přednosti, jako je ekonomické a eneregetické hledisko. KČOV vyžaduje jen minimální náklady na údržbu a pro svůj provoz nepotřebuje žádný dodatečný zdroj energie. Další hledisko, které by nás v permakulturních  projektech mělo zajímat je hledisko ekologické. Vedle nenáročnosti KČOV na energii potřebnou k provozu, je přínosem i příspěvek k biologické rozmanitosti dané lokality. KČOV je vlastně umělým mokřadem. Z pohledu estetického je varianta vegetační čistírny odpadních vod řešením, které představuje velice šetrný zásah do krajiny.

 

Jak KČOV funguje

Dalo by se říct, že podobně jako přírodní mokřad. Využíváme spolupráce mokřadních rostlin a bakterií, které žijí v jejich kořenové zóně. Rostliny zásobují bakterie kyslíkem a bakterie odvádějí špinavou práci při rozkladu znečištění obsaženého v odpadní vodě. Kořenový filtr vlastně není nic jiného než záhonek pro pěstování mokřadních rostlin. Kamenivo, kterým je KČOV vyplněná slouží jako pro vodu dobře propustný "držák rostlin". Aby nedošlo k rychlému zanešení kořenového filtru, tak před ním musí být zařazeno předčištění. Nejčastěji v podobně 3-4 komorového septiku. Na ilustračním obrázku je předčištění v levé části, za ním následuje kořenové filtrační pole a na výstupu je akumulační šachta, kde se shromažďuje vyčištěná voda. Na pravé straně je dočišťovací jezírko (nemusí být součástí KČOV, ale pokud její součástí je, tak zvyšuje účinnost čištění). Na místě dočišťovacího jezírka by mohla být zařazena i jímka, ve které by se shromažďovala vyčištěná voda k dalšímu využití.

 

 

 

Jak lze ještě KČOV použít

Právě možnost využití vyčištěné odpadní vody nám dává celou řadu možností jak KČOV propojit s ostatními prvky PK designu. Dočišťovcí jezírko může plnit okrasnou funkci, ale díky velkému obsahu rozpuštěných živin jej můžeme použít i pro produkční účely. Například pro pěstování vodních a mokřadních rostlin. S úspěchem jsme vyzkoušeli i pěstování některých druhů rostlin na plovoucích ostrovech. Voda ze zásobní jímky se zase dá použít jako voda závlahová. Navíc je to závlahová voda s velkým obsahem živin, takže zalévané rostliny zároveň pohnojíme. Tím zabijeme hned celé hejno much jednou ranou. 1) vyčistíme odpadní vodu 2) zalejeme rostliny 3) pohnojíme rostliny 4) ušetříme za hnojivo 5) snížíme zátěž pro navazující ekosystém (např. nevypouštíme nežádoucí živiny do potoka).

KČOV v PK designu

Nějaké možnosti využití živinami obohacené vody z KČOV jsem už nastínil. KČOV však má jeden velice zajímavý efekt. Běžný uživatel kanalizace většinou vůbec neřeš,í co vylévá do odpadu. Odpadní trubku považuje za takové kouzelné zařízení, které odstraní cokoliv. Je to však jenom iluze. Dokonce ani velké a technologicky propracované čistírny odpadních vod nedokážou vyčistit vodu na 100%. Část znečištění čističkou projde a způsobuje znečištění ekosystému. Pokud se však rozhodnete používat odpadní vodu pro zalévání vlastní zahrádky, asi začnete mnohem víc zvažovat, co do odpadu vlastně vyléváte. Naštěstí už je dostupné velké množství kosmetických i úklidových prostředků, které jsou k přírodě šetrné a v kořenové čističce snadno odbouratelné. Kořenová čistička zapojená do domácího odpadového hospodářstí a zároveň i do vodního systému vaší zahrady, tak působí oběma směry. Díky kvalitě vypouštěné odpadní vody zlepšuje životní prostředí "po proudu" a díky svému vzdělávacímu účinku zvyšuje kvalitu života i "proti proudu" ........ tedy od odpadu směrem k vám :-)

Uživatelské menu