Pěstování rostlin v polykulturách

Pěstování v polykulturách je dalším a úplně odlišným přístupem k pěstování zeleniny než byl uvedený systém tratí a osevních plánů. Základní myšlenkou je vytváření společenstev rostlin, ve kterých se minimalizuje konkurence a naopak se klade důraz na vytváření prospěšných vztahů mezi rostlinami. Díky větší diverzitě je omezeno i jednostranné vyčerpávání půdy a šíření nemocí. Jako základní organické hnojivo se v tomto systému používá dobře vyzrálý kompost a tím se předchází problémům spojeným s aplikací chlévského hnoje (citlivostí některých rostlin na chlévský hnůj). Navrhování polykultur je na zkušenosti náročnější než vytváření osevních postupů. Pro usnadnění návrhu se často používají tabulky vhodných a nevhodných kombinací rostlin. Nutné je však upozornit, že záleží i na místních podmínkách (klimatických i půdních) a proto údaje uvedené v tabulkách nemusí po přeneseních do jiných podmínek (než jsou ty, ve kterých použitá tabulka vznikla) obsahovat platné údaje.

 

Uživatelské menu