Multifunkční cestička

Při studiu permakultury se často můžete setkat s jedním z nejznámějších prvků PK designu - zahradní cestičkou ve tvaru klíčové dírky. Argumentem pro její použití je úspora prostoru. Zahrádka ve které jsou cestičky v záhoncích vybudovány ve tvaru klíčové dírky by podle této teorie měla dosáhnou lepšího poměru ploch cestiček a záhonků. Ve skutečnosti tato úspora není nijak významná, ale podíváme se na cestičky v záhoncích i z jiného pohledu. Dokonce i cestička totiž může být navržena za využití principů permakulturního designu a díky tomu se z ní stane užitečný prvek.

Na co všechno může být dobrá cestička mezi záhony :-)

  1. Slouží jako cestička, která zajišťuje přístup k záhonům tak, aby se ušlapáváním zbytečně nezhutňovala půda na záhonech.

  2. Slouží jako svejl, když je vyvýšený záhon (a tedy i cestička vedoucí podél záhonu) navržený a umístěný na vrstevnici. Zachycuje dešťové srážky jako dlouhé mělké jezírko. Voda se pak postupně vsakuje místo toho, aby bez užitku odtekla po svahu dolů.

  3. Slouží jako kompostér. Na cestičku může být odkládána dřevní štěpka a další druhy mulče. Mulč se zde rozkládá, uvolňuje živiny pro potřeby záhonků a zároveň pomáhá udržovat půdu pod cestičkou porézní (usnadňuje vsakování vody).

  4. Slouží jako kořenový prostor pro pěstované rostliny. Díky vrstvě mulče vznikne z cestičky prostor, ve kterém je dostatek vláhy i živin a jako takový je využíván kořenovým systémem rostlin.

  5. Slouží jako žížalník. Na cestičku můžeme doplňovat organickou hmotu a tím podporovat nárust populace žížal.

  6. Jakmile se se z cestičky stane svejl, ve vodě se rozpustí uvolněné živiny a společně se vsakující se vodou jsou transportovány ke kořenům rostlin vysazených na záhonech. Periodické zaplavování cestičky při deštích nutí žížaly vytvářet únikové chodbičky z prostoru cestičky (bohatého na organickou hmotu a tím i na potravu) do vyvýšených záhonků, kde se vyhnou zaplavení. Tyto podzemní chodbičky podporují vsakování vody a živin do záhonů.

  7. Cestičky žížal pomáhají provzdušňovat půdu na záhonech.

 

 

 

Uživatelské menu