Potravinová zahrada 400 m2 - systém dvou tratí

 

Zadání: Navrhnout systém pro pěstování potravin (převážně zeleniny).

 

Požadavky:

  • vytvořit jednoduchý systém pro pěstování zeleniny

  • zajistit dlouhodobou úrodnost půdy

  • jako zdroj živin použít přednostně Hnůj (který je dostupný v místě)

  • přehlednost a srozumitelnost i pro méně zkušeného zahradníka

  • upřednostnit praktické hledisko před estetickou funkcí

 

Použité řešení: Bylo zvoleno pěstování na obdélníkových záhonech rozdělených do dvou skupin, první a druhé tratě. Obdobně i pěstované druhy rostlin jsou rozděleny do dvou skupin. Rostliny první tratě, tedy rostliny s velkými nároky na obsah živin v půdě a rostliny druhé tratě, které mají nároky menší (rostliny doběrné, tedy rostliny třetí tratě jsou zde pěstovány společně s rostlinami druhé tratě pro zjednodušení celého systému). Pro takto navrženou zahrádku byl sestaven i osevní plán pro první roky pěstování. V osevním plánu je vedle nároků na živiny zohledněno i střídání plodin v takovém pořadí, aby se omezilo šíření chorob a škůdců.

Podrobnější informace o Vytváření osevních postupů jsou uvedené v samostatném článku. Při dodržení uvedených postupů lze snadno uvedený osevní sled upravit.

Zhodnocení: Navržené řešení poskytuje požadavek na jednoduchý, přehledný a srozumitelný systém samozásobitelského pěstování. Pěstování ve dvou tratích splňuje i požadavek na využití hnoje pro dosažení dlouhodobé úrodnosti půdy. Výsledný návrh se vyznačuje strohostí a upřednostněním funkčního hlediska. Podmínky zadání jsou splněny ve všech bodech.

Zhodnocení "permakulturnosti": V případě tohoto projektu se jedná pouze o návrh samotné zahrádky. Provázání s ostatními prvky nebylo součástí zadání a nebylo řešeno. Navzdory malé ploše zahrady je výsledné řešení schopné pokrýt podstatnou část spotřeby zeleniny a doplňkově i několika druhů ovoce. Při zachování dostupnosti hnoje lze toto řešení považovat za dlouhodobě udržitelné.

Poznámka: Pro stejný pozemek jsme vytvořili dva další návrhy, které vychází z odlišného zadání a díky tomu jsme dospěli i k velice odlišnému výsledku. Doporučujeme srovnání těchto tří návrhů.

Varianta s pěstováním v polykulturách a s využitím kompostování

Varianta zaměřená na trvalé kultury (velký podíl dřevin) s využitím štěpky jako mulče

Uživatelské menu