Malá "lesní" zahrada - 400 m2

Zadání: Navrhnout systém pro pěstování trvalek a dřevin (doplňkově zeleniny).

 

Požadavky:

  • navrhnout pestrou výsadbu ovocných stromů, keřů a trvalek (vytvořit Rostlinná patra)

  • zajistit dlouhodobou úrodnost půdy

  • jako zdroj živin použít přednostně Mulčování  zelenou štěpkou (která je dostupná v místě)

  • jako doplňkový zdroj živin použít Kompostování

  • přírodní charakter výsadby

  • menší plochu věnovat pěstování zeleniny

  • do návrhu zahrnout chov včel a přizpůsobit tomu i výsadby

 

 

Použité řešení: Bylo zvoleno řešení v podobě jednoduché jedlé lesní zahrady s rozmístěním rostlin do jednotlivých pater. Rostliny vytvářejí jednotlivá Společenstva - guildy, která jsou navržena s ohledem na udržení úrodnosti půdy a dobrého zdravotního stavu rostlin. Struktura výsadby je zvolena s ohledem na snížení konkurence rostlin (kořenová konkurence, přístup rostlin k živinám, vodě a světlu) a také tak, aby byla umožněna sklizeň.

 

Zhodnocení: Navržené řešení splňuje požadavek na pestrou výsadbu s převahou trvalek a dřevin, zajišťuje budování úrodnosti půdy za použití rostlinných společenstev a mulčování zelenou štěpkou. Díky použití stylu jedlých lesních zahrad je zajištěn charakter přírodního mladého lesa. Při návrhu společenstev rostlin bylo využito i druhů poskytujících nektar a pyl pro požadovaný chov včel (3 včelstva pro produkci vlastního medu a dalších včelích produktů). Podmínky zadání jsou splněny, je však potřeba vzít v úvahu malou plochu zahrádky a její zasazení do poměrně málo pestrého okolí. Plný potenciál jedlých lesních zahrad tak nemohl být zcela využit. Navzdory tomuto omezení jsme se snažili vytvořit malou oázu v podobě pestrého užitkového ekosystému.

 

Zhodnocení "permakulturnosti": V případě tohoto projektu, se jedná pouze o návrh samotné zahrádky. Provázání s ostatními prvky nebylo součástí zadání a nebylo řešeno. Navzdory malé ploše zahrady je výsledné řešení schopné nabídnout poměrně široký sortiment ovoce a doplňkově i menší prostor pro pěstování zeleniny. První roky po výsadbě je tato zahrádka odkázána na mulčování zelenou štěpkou, která je lokálně dostupná z údržby obecní zeleně. Jakmile dojde k dostatečnému zúrodnění půdy, tak by si zahrada měla vystačit i bez nutnosti dovozu štěpky.

 

Poznámka: Pro stejný pozemek jsme vytvořili dva další návrhy, které vychází z odlišného zadání a díky tomu jsme dospěli i k velice odlišnému výsledku. Doporučujeme srovnání těchto tří návrhů.

Varianta s pěstováním v polykulturách a s využitím kompostování.

Varianta zaměřená na osevní sledy a hnojení hnojem.

Uživatelské menu