Nová sada PK principů

Následující sada permakulturních principů vlastně není tak úplně nová, je nově sestavená, přeformulovaná a doplněná. Není to ani seznam principů v konečné podobě. Jakmile vymyslíme, jak seznam vylepšit, tak to uděláme. Proč vznikl tento seznam? Seznamy principů permakulturního designu existují v několika různých provedení a částečně se překrývají. To bylo nepříjemné například, když jsme vyučovali PK principy na kurzech. Vysvětlit všechny sady samostatně, včetně těch překrývajích se bodů, by bylo časově náročné a poněkud nezáživné. Formulace některých principů ze starých sad byla také problematická a vyžadovala doplnění o další pohledy na věc (někdy to vedlo až k nutnosti doplnění dalšího principu). Časem tedy vznikl tento seznam, který obsahuje hlavní myšlenky ze starších seznamů a zpřesňuje některé formulace. Samotné formulace jsou upraveny tak, aby lépe zachycovaly naši vlastní zkušenost s permakulturním designem, náš vlastní přístup.

 

 1. Před akcí proveď pozorování a jeho zhodnocení ( poznání problému je cestou k jeho řešení).

 2. Zachycuj a uchovávej energii. Energii využívej efektivně a postupně.

 3. Ze systému získávej výnos.

 4. Přijímej zpětnou vazbu a reaguj na ni.

 5. Nevytvářej odpad. Navrhuj uzavřené cykly. Zdroje využívej opakovaně.

 6. Navrhuj od celku k detailům.

 7. Každý prvek začleň do vhodných vztahů a na správné místo.

 8. Využívej malých zásahů s velkým dopadem. Využívej pákového efektu.

 9. Využívej a podporuj rozmanitost.

 10. Využívej okrajové efekty a zláštnosti.

 11. Využívej změnu.

 12. Každý prvek může vykonávat víc funkcí. Najdi je a využij.

 13. Každá důležitá funkce je zajišťována větším počtem prvků. Využívej redundanci k dosažení bezpečnosti.

 14. Navrhuj úsporné systémy (s ohledem na snížení energetické náročnosti, snížení spotřeby zdrojů, nízkou pracnost, finanční úspory atd. ).

 15. Využívej široké spektrum přístupů (např. od malých intenzivních systémů po velké extenzivní).

 16. Spolupracuj s přírodou, nebojuj s ní. Využívej přírodních zdrojů a procesů. Upřednostňuj obnovitelné zdroje.

 17. Každý systém lze vylepšit. Snaž se najít optimální řešení.

 18. Všechno se vzájemně ovlivňuje.

 

Uživatelské menu