Principy PK designu

V permakulturním designu se využívá celá řada různých principů. Většina nejznámějších sad PK principů pochází z knih jednotlivých autorů. Některé zde uvádíme:

Principy podle knihy Úvod do permakultury (Bill Mollison a Reny Mia Slay):
    • Relativní umístění.
    • Každý prvek vykonává více funkcí.
    • Každá důležitá funkce je zajišťována větším počtem prvků.
    • Energeticky úsporné plánování: Zónování, sektory, svahy.
    • Využívání biologických zdrojů.
    • Opakované využívání zdrojů a postupné využívání energie.
    • Využívání malých intenzivních systémů.
    • Využívání a urychlování sukcese.
    • Druhová rozmanitost.
    • Využívání okrajových efektů.
    • Princip správného postoje: Všechno pracuje oběma směry.

Principy uvedené v knize Permakultura - manuál designéra (Bill Mollison). Často uváděné jako filozofické pozadí permakultury:
    • Spolupráce s přírodou místo boje proti přírodě.
    • Problém je řešení.
    • Malé zásahy s velkým efektem.
    • Výnos systému je omezený pouze dostatkem informací, představivostí a zkušeností  designéra.
    • Všechno zahradničí (přetváří okolní životní prostředí).

Principy uvedené v knize Permakultura. Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti (David Holmgren):
    • Pozoruj a jednej.
    • Zachycuj a uchovávej energii.
    • Získávej výnos.
    • Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu.
    • Využívej obnovitelných zdrojů.
    • Nevytvářej odpad.
    • Navrhuj od vzoru k detailům.
    • Dej přednost začleňování před oddělováním.
    • Využívej malých a pomalých řešení.
    • Využívej rozmanitosti a važ si jí.
    • Využívej okrajů a važ si okrajových systémů.
    • Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj.

 

Je zajímavé, že principy permakulturního designu najdeme i u autorů, kteřé si mnoho lidí s permakulturou vůbec nespojí. Například sada zahradnických principů Roberta Kourika je permakultuře velice blízká. To docela pěkně demonstruje, že permakulturní principy vycházejí z praxe.


Principy uvedené v knize designing and maintaining YOUR EDIBLE LANDSCAPE NATURALY (Robert Kourik):

    • Péči o pozemek si užívej. Pokud je to dřina, něco děláš špatně.
    • Máš na práci i jiné věci, než je péče o pozemek. Nenech si ho přerůst přes hlavu.
    • Buď pohodlný, nech přírodu pracovat za sebe.
    • Omezení změň na přednosti.
    • Hledej dobré rady u sousedů. Mohou vědět víc než ty.
    • Jedlá krajina je komunitou - společenstvím tvořeným jednotlivci.
    • Čas a peníze ušetřené na začátku znamenají čas a peníze utracené později.
    • Navrhujte s předstihem. Chyby dělejte na papíře a ne na pozemku.
    • Počítejte s neočekávaným. Příroda bude s největší pravděpodobností nepředvídatelná.
    • Začínej v malém.
    • Naučte se využívat rostlin k více účelům. Znásobíte užitek bez znásobení pracnosti.
    • Zeleninu pěstuj do vzdálenosti "co by dohodil od kuchyňského dřezu".

 

Pokud si jednotlivé sady projdete, jistě si tam najdete principy, které vám budou blízké a které budete při své tvorbě používat víc než ty ostatní. V podstatě každý permakulturní designér si časem vytvoří principy vlastní, vycházející z jeho osobních zkušeností a z jeho osobního přístupu k permakultuře a vlastně i k životu samému. Uvedené sady berte pouze jako inspiraci. Můžete si vytvořit i principy vlastní, nebo si některé z uvedených přizpůsobit tak, aby vám co nejlépe vyhovovaly. Pro inspiraci jsme vám do pravého horního rohu těchto stránek vložili okno, kde se střídají principy permakulturního designu z našeho seznamu. V samostaném článku najdete Naší novou sadu PK principů.

 

Uživatelské menu