Obsah PDC dle B. Mollisona

Mezinárodně doporučovaný obsah Kurzu permakulturního designu (PDC) v rozsahu 72hodin.


Kapitola 1 ÚVOD
Filozofické pozadí permakultury
Permakulturní etika
Permakultura v krajině a společnosti

Kapitola 2 KONCEPTY A TÉMATA V DESIGNU
Věda a tisíc jmen Božích
Aplikace zákonů a principů v designu
Zdroje
Výnosy
Cykly: nika v čase
Potravní pyramidy, potravní řetězce, růst a vegetariánství
Komplexita a propojení
Řád nebo chaos
Povolené a vynucené funkce
Diverzita
Stabilita
Čas a výnos

Kapitola 3 METODY DESIGNU
Analýza: design na principu seznamu charakteristik prvků
Pozorování: Design na principu rozšíření přímého pozorování daného stanoviště
Odvozování z přírody: Design na základě přijetí lekcí odpozorovaných v přírodě
Možnosti a rozhodování: Design jako výběr možností a cest založených na rozhodování
Překrytí dat: Design pomocí překrytí map
Náhodné uspořádání: Design na základě zhodnocení náhodných sestav.
Diagram toků: Design pracovních míst
Zónová a sektorová analýza: Design pomocí aplikace hlavního vzorce
Zónování informací a etických pravidel
Postupně vylepšovaný design
Shrnutí designérských metod
Koncept společenstev v přírodě
Využití sukcese: evoluce systému
Založení a údržba systému
Obecné praktické procedury v designu pozemku

Kapitola 4 POCHOPENÍ VZORCŮ
Obecný model vzorců událostí
Matrice, koncentrace/expanze, propojování prvků
Vlastnosti prostředí
Hraniční podmínky
Harmonie a geometrie okrajů
Kompatibilní a nekompatibilní okraje a komponenty
Časování a utváření událostí
Spirály
Tok krajinou a objekty
Otevřený tok a vzorce toku
Toroidní fenomén
Dimenze, potenciál a generátory vzorů
Uzavřené (sférické) modely, nárůst a vyloučení
Větvení a jeho dopady, obvody
Řády/úrovně ve větvení
Řády a rozměry
Klasifikace událostí
Čas a relativita modelu
Svět, ve kterém žijeme, jako skládanka událostí
Úvod do aplikace vzorců
Domorodé užití vzorců
Mnemotechnika významu
Společenské vzorce
Umění ve službě života
Doplňková aplikace vzorů

Kapitola 5 KLIMATICKÉ FAKTORY
Klasifikace klimatických zón
Vzorce globálních klimatických systémů, hnací stroje atmosféry
Srážky
Sluneční záření
Vítr
Účinek krajiny na klima
Účinek zeměpisné šířky

Kapitola 6 STROMY A JEJICH ENERGETICKÉ TRANSAKCE
Biomasa stromu
Účinky větru
Účinky teploty
Stromy a srážky
Vzájemné působení stromu a deště

Kapitola 7 VODA
Lokální ovlivňování počasí a klimatu, intervence do vodního cyklu
Terénní úpravy pro sběr a uchování vody
Snížení množství odpadní vody v kanalizačních systémech
Čištění odpadní vody
Přírodní koupací jezírka

Kapitola 8 PŮDA
Půda a zdraví
Domorodé a tradiční klasifikace půd
Struktura půdy
Prvky v půdě a vodě
Makronutrienty ve výživě rostlin
Distribuce prvků v půdním profilu
pH půdy
Složení půdy
Půdní póry a hrudkovitá struktura
Plynné složky v půdě, procesy
Edafon, půdní život
Problematické půdy
Analýza rostlin k identifikaci deficitů, náprava půd pomocí rostlin
Biologické indikátory půdy a půdních podmínek
Peletování semen - seedball
Půdní eroze
Zúrodňování půdy
Zakládání staveb a půda
Život v půdě
Dýchání půdy

Kapitola 9 TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZEMINA JAKO ZDROJ
Plánování terénních prací
Plánování osazení terénních úprav
Měření svahu
Vodováhy a vyměřování roviny
Typy terénních úprav
Zemní práce - konstrukční využití
Přesuny zeminy
Zdroje zeminy

Kapitola 10 VLHKÉ TROPY
Typy tropického klimatu
Půda v tropech
Terénní úpravy  v tropických oblastech
Design domu
Tropická domácí zahrada
Integrovaná péče o krajinu
Prvky vesnického komplexu ve vlhkých tropech
Vývoj polykultury
Společenstva - kokosové nebo palmové polykultury
Pionýři
Systémy založené na "zvířecích traktorech"
Management luk a pastvin
Stabilizace pobřeží a ochranné pásy ve vlhkých tropech
Strategie pro nízké a korálové ostrovy

Kapitola 11 STRATEGIE PRO SUCHÉ OBLASTI
Srážky
Teplota
Půda
Krajinné prvky v pouštích
Sběr vody v suchých oblastech
Dům do pouštních podmínek
Pouštní zahrada
Zavlažovací systémy v zahradách
Pouštní sídla – širší strategie
Rostliny v suchých oblastech
Zvířata v suchých oblastech
Desertifikace a zasolení půdy
Chladné a horské pouště

Kapitola 12 VLHKÉ CHLADNÉ AŽ STUDENÉ OBLASTI
Charakteristiky chladného vlhkého klimatu
Půda
Typy krajiny a ochrana vody
Design sídel a domů
Zahrada
Bobuloviny
Pěstování ve skleníku
Sady
Lesnictví
Systémy volné pastvy
Trávník
Louky
Pastviny
Studená klimata
Požáry

Kapitola 13 AKVAKULTURA
Důvod pro akvakulturu
Některé faktory ovlivňující celkový výnos
Výběr druhů ryb, faktory výnosu
Uspořádání rybníků a zásobování potravinami
Chov hmyzu na krmení ryb
Kanály, chinampy
Výnosy mimo rybník
Přínos sklizně
Tradiční a nové vodní polykultury

Kapitola 14 STRATEGIE ALTERNATIVNÍHO GLOBÁLNÍHO NÁRODA
Etický základ alternativního národa
Nové spojené národy
Alternativy politického systému
Bioregionální organizace
Rozšířené rodiny
Družstva a právní strategie
Rozvojová a vlastnická družstva
Rozvoj vesnice
Efektivní pracovní skupiny a správné žití
Peníze a měny
Přístup k půdě
Etické investice/
Efektivní pomoc
Budoucnost

Tento obsah kurzu je překladem textu publikovaného B. Mollisonem. Bill Mollison napsal tento obsah jako doporučení, které mělo zajistit, že absolventi kurzů PDC získají stejné základy. Pokud se zúčastníte nějakého kurzu permakulturního designu, tak jeho obsah bude pravděpodobně trochu jiný a to i v případě, že kurz nese označení PDC. Přesné dodržení obsahu není povinné, jedná se pouze o doporučení. Obsah kurzu si určuje vždy lektor a v některých případech lektor společně s účastníky. Tak je tomu i v našem případě. Například body, Věda a tisíc jmen Božích, Typy tropického klimatu, Půda v tropech, Terénní úpravy  v tropických oblastech, Tropická domácí zahrada, Prvky vesnického komplexu ve vlhkých tropech, Společenstva - kokosové nebo palmové polykultury, Stabilizace pobřeží a ochranné pásy ve vlhkých tropech, Strategie pro nízké a korálové ostrovy, Krajinné prvky v pouštích, Dům do pouštních podmínek, Pouštní zahrada, Pouštní sídla – širší strategie, Chladné a horské pouště, na našem kurzu neprobíráme. Jednak pouštní a tropické podmínky neznáme a také nepředpokládáme, že by tuto znalost většina účastníků kurzů někdy potřebovala. Jako logické nám tedy přišlo tyto body vypustit a uvolněný čas věnovat tématům, které budou užitečné v našich klimatických podmínkách a které budou vycházet z našich osobních zkušeností.  Při tvorbě obsahu kurzu přihlížíme i k požadavkům účastníků, na jejich žádost tedy můžeme zařadit i body, které v doporučeném seznamu vůbec uvedeny nejsou.

Uživatelské menu