Výběr pozemku

Snažíte se najít vhodnou nemovitost pro realizaci permakulturního projektu?
Můžeme vám s výběrem poradit. Díky našim zkušenostem jsme schopní rozpoznat potenciál konkrétního pozemku a stavby. Zhodnotit jeho silné i slabé stránky, rozpoznat využitelné zdroje a odhalit různé nepříznivé vlivy, se kterými se budete muset vypořádat. Pomůžeme vám získat lepší představu o možnostech využití sluneční, vodní a větrné energie, půdních podmínkách a potenciálu místa pro pěstování rostlin a chov zvířat, místním mikroklimatu a možnostech jeho vylepšení, možnostech vytápění budovy atd....

Uživatelské menu