Uživatel svou registrací dává souhlas k využití kontaktní e-mailové adresy k zasílání informací spojených s provozem webových stránek a obchodních informací z oborů soběstačnost a permakultura (tento souhlas může kdykoliv odvolat).